V poslední době vyvrcholila příprava webových stránek klubu přátel atletiky v Táboře. U zrodu těchto stránek stále dvojice Rudolf Kukačka a Libor Junek, kteří stránky k veliké radosti všech členů stránky aktualizují a vkládají nové příspěvky.

V sobotu 11.června se po téměř 6 letech dočkala táborská atletika slavnostního otevření nové dráhy na Stadionu míru. Z původní škvárové šestidráhy vznikla krásná osmidráha, která splňuje kritéria pro pořádání republikových i mezinárodních soutěží.
Copyright © 2016 Atletika Tábor