Historie Atletiky

V roce 2024 si připomínáme 120. výročí vzniku atletického klubu v Táboře!

IMG 20231217 WA0017

Ti, kteří založili v roce 1904 původní klub Táboritů a Bořivoje zaměřené na všestrannost, tak položili základní kámen prvnímu pěstování sportu v Táboře. Netušili však, že tímto dali základ pozdějšímu, jednomu z nejúspěšnějších¨sportů - atletice. Pokračovatelem byly SK Tábor a Sokolská župa J. Žižky. Konečně v roce 1930 zakládá prof. Voborský atletický oddíl jako součást jihočeského vysokoškolského sportu.

Projdeme-li těch 120 let činnosti oddílu (do roku 2000), nelze jinak, než celkově tuto činnost vyhodnotit jako úspěšnou, jak o tom svědčí krátký přehled čísel: 48 reprezentantů, včetně 8 startů na ME (nepočítaje vynikající atlety 20. let ČSR: František Douda - bronzový medailista z OH a mnohonásobný rekordman a mistr ČSR J. Knotek), 81 x získali mistrovský titul, 153x získali medaile na republikových mistrovstvích. K tomu přidejme i řadu rekordů republikových, krajských a počet krajských medailistů. Na OH z našeho oddílu startovaly Helena Fuchsová, Iva Straková (obě již nebyly v době startu v našem oddíle) a v roce 2024 nás bude reprezentovat Lurdes Manuel.

V celém období oddílu, jako v běžném životě, byla období velmi úspěšná, ale i období, kdy oddíl přežíval jen s největším úsilím.

Oddíl pořádá tradiční závody, již 60.ročníků Velké ceny Tábora a jubilejní 73. ročník Běhu Pintovkou, k nimž přistoupil v roce 2000 Memoriál Ing. Zbyňka Šourka. Během své činnosti jsme navázali pravidelné styky s německým oddílem LAV Dietzhölztal a oddílem v Kostnici, jednotlivci úspěšně reprezentovali v zahraničí.

Během naší činnosti jsme uspořádali dlouhou řadu atletických závodů od mezinárodních za účasti olympioniků z NDR, SSSR, Číny a Etiopie, Japonska, Jamajky, Polska, Indie s jedním světovým rekordem ( Doležal - chůze), řadu kol národních lig, mistrovství ČSR, ČR, kraje jednotlivců a družstev včetně součinnosti v době působení Dukly v Táboře. Na Stzadionu padl i národní rekord v běhu na 100 Zdeněk Stromšík.

Funkcionáři a členové oddílu se výrazně podíleli na tradičních náborových závodech mládeže (olympiády ZŠ, Středoškolský pohár, Pohár rozhlasu, Večerní běh Táborem) s tisícovou účastí mládeže. Rovněž výrazně se podíleli funkcionáři oddílu na řízení atletiky v okrese, kraji i ČASu. Nelze opomenout ani založení SŠD pod vedením F. Jouzy, TSM s trenéry Neděljakem a Nouskem, založení ST při 1.ZŠ Tábor prof. G. Šípem, Adidas SCM s vedoucím trenérem D. Borem a SpS vedené dále Lucií Šetelíkovou a Petrou Kuželkovou.

Během doby činnosti oddílu nás opustila řada obětavých pracovníků: zakladatel prof. Voborský, P. Adam, B. Krch, Jiří Boreš, MUDr. Jan Boreš (trenér a dlouholetý předseda oddílu), J. Levý (historik oddílu a rozhodčí), F. Jouza, M. Vyčichlo, Ing. Šourek, Mahovský, Jan Oskar Jalovecký, Helena Fuchsová...

V přehledu činnosti nelze opomenout ani rozsáhlou investiční činnost: výstavba stadionu Míru, v 90. letech vybudování umělého povrchu technických disciplín, odvodnění rovinky, vybudování vodního příkopu a postupné vybavení veškerým atletickým zařízením pro atletiku (překážky, doskočiště, atd.). Pěkný dárek k 70. výročí bylo vybudování malé klubovny. K tomu přistupuje v poslední době i usilovná práce na projektu rekonstrukce stadionu Míru s položením umělého povrchu. Zde se nám podařilo získat výraznou podporu MěÚ v Táboře. Postupně přibyla rozcvičovací rovinka a r roce 2023 proběhl retoping a dobutování umělého povrchu na sektoru tyčky.

Ing. Jan Pán a RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. - předsedové AO TJ VS Tábor