Hodnocení sezóny 2002

Rok 2002 byl pro nás plný událostí. Na začátku roku jsme již pevně doufali, že se letos dočkáme rekonstrukce stadionu. Vše tomu již naznačovalo, neboť jsme byli zařazeni mezi investiční akce ČSTV na tento rok.

Bohužel jsme opět nedokázali ve spolupráci s MěÚ Tábor po téměř tříletém úsilí dokončit nájemní smlouvy s AČR, která stadion Míru má v užívání. Vlivem toho jsme byli vyřazeni a tak rekonstrukce se snad uskuteční v příštích letech. Podmínky pro atletiku v Táboře jsou špatné a stadion je nevyhovující a neodpovídá současným potřebám a pravidlům atletiky. Proto jsme také upustili od pořádání atletických soutěží v Táboře. Jako účastníci národní ligy mužů a žen jsme pořádali ligu v Českých Budějovicích a dokonce se Velká cena Tábora po 41.ročnících konala mimo Tábor - v Nové Včelnici. Ani v příštím roce nepočítáme s organizací závodů na stadionu Míru, ale měli bychom uspořádat jedno kolo krajského přeboru družstev mladšího žactva, které by se konalo na nově vybudovaném školním hřišti na Sídlišti nad Lužnicí, kde je 250m umělohmotná dráha a sektory. Věříme, že i tento školní stadionek umožní zkvalitnění atletické přípravy nejen žáků 8.ZŠ, ale i mnohým ostatním táborským závodníkům.

 

V červnu nás opustil ve věku 77 let náš dlouholetý předseda Ing. Jan Pán, který byl velkou postavou a i duší táborské atletiky. Jeho touhou bylo se dožít rekonstrukce stadionu Míru. To se mu vlivem již zmíněných zdlouhavých jednání s AČR nepoštěstilo. Věříme, že se nám to nakonec podaří a nejpozději v roce 2004, kdy bude táborská atletika slavit 100.výročí, otevřeme v Táboře atletický stánek s umělým povrchem. Byl by to pro nás všechny krásný dárek. Vždyť táborská atletika patří k nejlepším v jihočeském kraji a má své významné místo i v celé české atletice. Mezi naše odchovankyně z poslední doby patří i letošní dvě účastnice ME v Mnichově - Helena Fuchsová a Iva Straková. V našich řadách jsou i další naděje, které již dnes patří mezi nejlepší v republice - Marek Hrubý - 3.místo na MČR dorostenců v běhu na 400m př., Blanka Povolná - juniorská reprezentantka ve skoku vysokém, Tomáš Purman - 6.místo na MČR mužů ve skoku o tyči, Lukáš Bouma - 4.místo na M ČR juniorů ve skoku o tyči, Martin Drtina - 6.místo na MČR juniorů v běhu na 400m př., Radovan Hrubý - 8.místo na M ČR juniorů v běhu na 110m př. Letos se pro zdravotní problémy nepředstavili naše další opory Jiří Smetana - loni 2.místo na MČR mužů v trojskoku a Barbora Táborská - loni 3.juniorka na MČR ve skoku o tyči.

 

Poděkování patří i ředitelům 2.ZŠ Sezimovo Ústí p. Mgr. Pavlu Vaňáskovi, 8.ZŠ Tábor p. Mgr. Petru Vašíčkovi a 1.ZŠ Tábor p. Mgr. Antonínu Součkovi za vytvoření podmínek pro atletiku, což dokazuje zlepšení výkonů našeho žactva v tomto roce. Samozřejmě by těchto úspěchů nebylo bez velké obětavosti trenérů, kteří se věnují práci s mládeží. Svůj podíl mají i partneři atletického oddílu, kteří svými finančními prostředky přispěli na činnost atletického oddílu. Díky jim jsme mohli nechat vyrobit oddílová trička a zakoupit pro naše nejúspěšnější závodníky nové dresy, kterými reprezentují náš atletický oddíl a město Tábor. Naše poděkování patří firmám HTP, Uniworks, VaK, Izotem, Santa a C+C Elegance ženy. Zdá se, že se opět kolem táborské atletiky vytvořila skupina lidí, kteří snad pomůžou k tomu, aby se nám všem podařilo udělat atletiku takovou, jak je nazývána Královnou sportu.