Nábory do oddílu Atletiky Tábor

Termíny náborů a jejich výsledky

Nábor stávajících členů (=těch, kteří pravidelně chodí v letošním roce) proběhne od 1.6.2022 - 31.7.2022. Bude probíhat elektronickou formou. Formulář s přihláškou se objeví v daném období zde.

V srpnu, po náboru stávajících členů, zde budou zveřejněné volné kapacity v jednotlivých skupinách pro další školní rok. Zároveň budou zveřejněné i zpravodaje tréninků tak, abyste si mohli včas naplánovat i další kroužky.

Nábor nových členů proběhne 1.9.2022 od 19 hodin. Tento nábor bude také elektronickou formou a formulář zveřejníme o pár dní dříve tak, abyste se mohli připravit na to co v něm budete vyplňovat. V potaz ale budeme brát pouze přihlášky vyplněné od 19:00 hodin. 

Konečný seznam přijatých bude zveřejněn 5.9.2022